Лумна огънят за зимните игри Пьонгчанг 2018

Лумна огънят за зимните игри Пьонгчанг 2018

В гръцкия град Олимпия, родината на олимпийските игри, бе запален огъня за зимната надпревара в Пьонгчанг 2018.

Двама вицепрезиденти на БОК на Софийския маратон, Йорданка Благоева даде старт

Двама вицепрезиденти на БОК на Софийския маратон, Йорданка Благоева даде старт

Двама вицепрезиденти на БОК дойдоха на Софийския маратон и следяха изкъсо за изрядността на надпреварата. Йорданка Благоева даде старт, а Любо Ганев, който е представител на "Асикс" за България и един от генералните спонсори, стоеше неотлъчно до финалната линия.

Белчо Горанов даде старт на

Белчо Горанов даде старт на "Витоша - моята планина"

Генералният секретар на БОК Белчо Горанов даде старта на четвъртото издание на "Витоша - моята планина" - едно от най-атрактивните и масови планински бягания у нас. И тази година проявата бе част от инициатива "София - Европейска столица на спорта", а организатори са "Витоша ски" АД и Сдружение "Маратон".

Вече 30 години световният връх в скока на височина е български с 209 см

Вече 30 години световният връх в скока на височина е български с 209 см

Днес, 30 август, се навършват точно 30 години от едно историческо за България и за глобалния спорт събитие – поставянето на непокътнатия и до днес световен рекорд 209 см на Стефка Костадинова в скока на височина.

Валентин Андреев с бронз на Европейския олимпийски фестивал в Унгария

Валентин Андреев с бронз на Европейския олимпийски фестивал в Унгария

Валентин Андреев спечели бронз на продължаващия четвърти ден в Унгария Европейски олимпийски младежки фестивал.

Учители настояват учениците да ползват безплатно общинската спортна база целогодишно

belcho-konf2016С приемането на обща Резолюция приключи втората Конференция по проблемите на спорта, физическото възпитание и олимпизма в общините.  Чрез следните 7 предложения участниците се обявиха за спешни промени във връзка с професията „Учител по Физическо възпитание и спорт“


1.      Да бъде намален нормативът за учебна натовареност на учителя по Физическо възпитание и спорт, имайки предвид спецификата на професията и редицата несвойствени дейности и отговорности, предимно от административен характер, които му вменяват различни ръководни институции.
2.      Да се осъществят промени в ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС от 11.07.2000 г., които повишат размера на сумата за финансиране и да бъде коригирано съотношението между средствата за награди и материално-технически пособия, както и изискванията за планиране и отчитане средствата.
3.      Да се приемат конкретни стъпки за спазване на регламентираните в Закона за предучилищно и училищно образование и Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти по отношение функциите на учителя по Физическо възпитание и спорт във всички етапи и степени на образователната система, включително и в начална образователна степен.
4.      Наложително е да се променят административните изисквания за подготовка и участие на ученици в спортни състезания, които на практика осуетяват нормалното провеждане на спортни състезания. Подготовката на необходимите документи да се провежда от лице заемащо административни функции в съответното училище.
5.      Да се гарантира  достъпът до общинската спортна база за провеждане на урочни и извънурочни и извънкласни занимания по спорт и физическо възпитание, като подобно използване да е безплатно за всички ученици целогодишно.
6.      Да се утвърди статута на  часа за спортни дейности (третия час), като неразделна част от учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“.
7.      Да се изработят нормативи в Държавния образователен стандарт, които да регламентират педагогически и здравословно издържани изисквания, на които да отговарят съоръженията и салоните, създаването и поддържане на недвижимата спортна база в училище.

Конференцията се организира като форма на сътрудничество между Областната администрация на Софийска област, Национална спортна академия и БОК, които от края на миналата година принципно, а от belcho-konf2-2016началото на тази година и формално се споразумяха да си сътрудничат за подпомагане развитието на спорта в областта, като се оказва методическо, организационно и програмно съдействие на общините, спортните организации и учителите по физическо възпитание.

Форумът в Гранд хотел „София“ бе втората подобна проява и имаше за цел да представи чрез лекцията на проф. Банков някои насоки и стандарти за изграждане на общински спортни политики в съвременните условия и съобразно специфичната среда на малките градове в Софийска област. Топли думи към присъстващите и благодарност към организаторите отправи проф. Лозан Митев от НСА.

Сред официалните гости бяха генералният секретар на БОК Белчо Горанов, областният управител Росица Иванова и ректорът на НСА проф. Пенчо Гешев. Всички те поздравиха присъстващите, а Белчо Горанов бе първият лектор по темата „Дейността на БОК в съвременния контекст на олимпийското движение отразено в Програмата 2020 на МОК.“ Беседата се фокусира около актуалните теми от развитието на олимпийското движение, както и около участието на България на последните Олимпийски игри в Рио. Засегнат бе проблемът с допинга, отношенията между МОК и ВАДА, както и темата за ролята, мястото и  автономността на обществените организации в спорта.

Втората част от конференцията бе насочена по-специално към училищното физическо възпитание. Там имаше и най-голяма дискусия поради наистина сериознbelcho-konf1-2016ите проблеми създаващи невъзможност за нормално обучение и спортна дейност.

Наред с това бяха представени идеи, предложения и препоръки за работата на РИО Софийска област, Областната администрация, Министерството на спорта и Министерството на образованието, които да оптимизират работата на специалистите и да гарантират пълноценно развитие на спортната дейност.

В конференцията участваха 72 представители на учителите, спортните клубове и общинските експерти в областта на спорта от 16 общини. Присъстваха също така ръководителите и специалистите от катедри „Мениджмънт и история на спорта“ и „Теория на физическото възпитание“ в НСА.

Спонсори

София 1000, ул. "Ангел Кънчев" № 4
тел. (+359 2) 987 5695
факс (+359 2) 987 0379

 

logo off

@ 2014 All Rights Reserved

Created by Web Publishing House JSC