Банка:
Първа Инвестиционна Банка
Адрес:
1000 София, ул. Стефан Караджа №10

 

IBAN
BG76FINV915010BGN0L1A3

Титуляр:
Български Олимпийски Комитет
Адрес:
1000 София, ул. Ангел Кънчев №4

 

Основание за плащане:
Моля винаги в полето да посочвате
“Български спортен арбитраж”