Национална олимпийска
академия – (НОА)

1961

Създаване на национални
олимпийски академии

Създаването на Национални олимпийски академии (НОА) е траен процес в олимпийското движение и е резултат от успешната работа на Международната олимпийска академия (МОА), която от 1961 г. провежда всяка година сесии за млади олимпийски деятели от цял свят. В обстановката и вдъхновението на Древна Олимпия, Гърция те се превръщат в едни от най-ползотворните разпространители на олимпийските ценности по света.

1983

Учредяване

Национална олимпийска академия на БОК е учредена на 17 май 1983 г. и според сведенията от МОА е тринайстата Олимпийска академия в света. Инициативата за нейното създаване е на Румяна Бойчева, участник в 18 сесия на МОА през 1980 г. Идеята получава подкрепа от тогавашното ръководство на Българския олимпийски комитет – Иван Славков и Ангел Солаков.

1983

БОК статут

Съобразно утвърдения от БОК статут, НОА функционира като съставна част от Комитета, а цялостната дейност се съгласува между НСА (тогава ВИФ) и БОК в рамките на програмата на Академията.

В годината на учредяване на НОА, през месец юни се провежда и първата сесия на академията, по модела на сесиите на МОА.

2012

Управление

Управлението на Националната олимпийска академия от самото начало е свързано с дейността на изтъкнати преподаватели и ръководители на НСА. Първият председател на Академията е проф. Наталия Петрова 1983-1997 г. След нея председатели последователно са ректорите на НСА проф. Георги Кабуров 1998-1999 г., проф. Светослав Иванов 1999-2003г., проф. Лъчезар Димитров 2003-2012 г., проф. Пенчо Гешев от 2012 г.

2012

Съвет на НОА

Академията осъществява своята работа чрез дейността на Съвета на НОА, чиито функции се координират от директора на НОА проф. Лозан Митев.
Първият съвет на НОА включва проф. Наталия Петрова, Надежда Лекарска, Богомил Нонев, Румяна Бойчева, Васил Гиргинов и Лозан Митев.

Днес съветът на НОА е в състав: проф. Пенчо Гешев – председател, проф. Лозан Митев – директор и членове: Мария Гроздева, Белчо Горанов, Румяна Динева, доц. Даниела Томова, Катя Иванова, Боряна Тончева.

2012

Структура на НОА

Управлението на Националната олимпийска академия от самото начало е свързано с дейността на изтъкнати преподаватели и ръководители на НСА. Първият председател на Академията е проф. Наталия Петрова 1983-1997 г. След нея председатели последователно са ректорите на НСА проф. Георги Кабуров 1998-1999 г., проф. Светослав Иванов 1999-2003г., проф. Лъчезар Димитров 2003-2012 г., проф. Пенчо Гешев от 2012 г.

2012

Цел на НОА

Основни цели в дейността на клубовете е работата са разпространение на олимпийските ценности, работа с училищата в страната. От 2018 г. към НОА е основано и Олимпийско дружество на учителите по физическо възпитание konferen 2017в България.

Основната мисия на НОА е развитието на Олимпийското възпитание и образование в България чрез провеждането на различни форуми, инициативи и програми.

История

Статистика