Национална олимпийска
академия – (НОА)

  • Годишни сесии за студенти и ученици;
  • Годишни сесии за учители по физическо възпитание;
  • Педагогически конференции;
  • Художествени изложби и проекти;
  • Публицистична и издателска дейност;
  • Участие и организиране на международни прояви;
  • Провеждане на спортни инициативи.

1989

Инициативи на НОА

В първите години на своето съществуване НОА си поставя за задача да организира на високо образователно и научно равнище ежегодни сесии. Следва разработка на програми за Олимпийско възпитание, които се експериментират до 1989 г. в столичните училища.

1986

Връзки

От 1986 г., НОА установява връзки с НОА на Австрия, ФРГ-ГДР, Кипър, Канада, Унгария, Финландия. След политическите промени в България тази дейност е преустановена и от 2001 г. се възстановява международното партньорство, главно в рамките на сесиите на НОА, като присъстват представители от Италия, Германия, Гърция, Турция, Естония, Сърбия и др.

НОА на БОК активно участва в Международната олимпийска академия, като ежегодно изпраща по двама представители на младежките сесии.
От името на НОА лектори в Международната олимпийска академия /Олимпия, Гърция/ са били г-жа Надежда Лекарска и проф. Лозан Митев.

1994 – 1996

Инициативи на НОА

По инициатива на НОА във ВИФ/НСА се въвежда факултативно изучаване на Олимпизъм и олимпийско движение, а от 2007 г. е въведена магистърска програма.

От 1994 г. се изграждат първите местни инициативи и програми за олимпийско възпитание и образование в градовете, които създават Олимпийски клубове – Троян, Брезник, Благоевград, Варна, Пазарджик и др. През 1996 г. Олимпийският клуб на НСА учредява символично пренасяне на Олимпийския огън чрез факелна щафета от НСА до БОК. Вече 22 години в много градове от страната чрез символичното пренасяне на огъня се чества 23 юни – Международният олимпийски ден.

1997

Организация и управление

През 1997 г. е извършена коренна промяна в организацията и управлението на НОА. Тя приема името Българска олимпийска академия и се обособява като самостоятелна юридическа институция с различен модел на дейност. Инициатор на тези промени е проф. Райна Бърдарева в сътрудничество с Белчо Иванов и проф. Георги Кабуров, който е назначен за председател на БОА. Организацията провежда Олимпийски дни и фестивали, изгражда клубове “Олимпиец” в страната чрез обвързване с местните общински власти и спортни организации. Главната насока в дейността на БОА е свързана с придаване на научен характер на сесиите на Академията и развитие на издателска дейност.

Част от деятелите, работещи в НОА до 1997 г., насочват своята дейност в рамките на Комисията по олимпийско образование и възпитание, като провеждат самостоятелни олимпийски лагери и семинари. В този периодолимпийските ученически игри в чест на Щвейцарските учители поставят началото на организиране на олимпийски ваканции за социално слаби ученици.

2006

Програма за сътрудничество

През 2006 г., по инициатива на генералния секретар на БОК Белчо Горанов, се възстановява концепцията за развитие на НОА съобразно основополагащите документи от нейното учредяване. Това засяга не само възстановяване на името, но и статута на НОА като интегрална част от БОК. Оттогава се полагат усилия за разширяване на образователните функции на НОА и възстановяване педагогическия характер на Олимпийските клубове в страната. Започва процес на създаване на нови клубове и утвърждаване на програма за сътрудничество с образователната система.

2013

Сесия за учители

През 2013 г. НОА на БОК учредява специализирана сесия за учители по физическо възпитание, с което една година преди Олимпийски дневен ред 2020 на МОК, формулира своята нова възпитателна политика насочена към по-пълноценно разпространяване на Олимпийските идеи сред младите хора.

2015

Национални олимпийски
конференции

От 2015 г. НОА на БОК започва да провежда Национални олимпийски конференции два пъти в годината, на които се представят резултатите от олимпийските програми за работа в училищата, нови методики и материали, дискутират се теоретически и организационни въпроси, свързани с прилагането на олимпийското образование и възпитание.

2017

НОА на БОК

НОА на БОК е активна и в международните си връзки. През 2012 г. във Вийзбаден Германия се организира първата Европейска конференция на Националните олимпийски академии. На този форум Лозан Митев прави предложение пред общото събрание да се учреди асоциация на Националните олимпийски академии в Европа. Опитите в тази насока направени от проф. Манфред Лемер и Лозан Митев дават резултат 5 години по-късно, когато НОА на БОК е домакин на 3-та конференция на НОА от Европа, състояла се в Албена от 7 до 10 юни 2017 г.

2017

Участници

Участниците в конференцията взимат решение за учредяване на Европейска асоциация на Националните олимпийски академии. В престижния форум участват представители на 20 европейски академии, а гостиса президентът на Международната олимпийска академия Михаел Физендзидис, представителката на Европейските олимпийски комитети Юмюр Доган и ръководителят на програмата Разпространяване на олимпийските ценности на Олимпийска солидарност към МОК Нилс Холмегард.

История

Статистика