ВАЖНО! От 1 април 2018 г. има изменение в Параграф 2, ал. 1 на Тарифата за таксите и разноските събирани от Българския спортен арбитраж за разглеждане на делата.