• Международен олимпийски комитет
  • Европейски олимпийски комитети
  • Париж 2024
  • Гангоун 2024
  • BG Team
БОК
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Декларация на МОК срещу политизирането на спорта

Декларация на МОК срещу политизирането на спорта

Публикувана на 19 март 2024 г.

Международният олимпийски комитет (МОК) потвърждава категоричната си позиция срещу политизирането на спорта. Тази позиция е основен принцип на Олимпийската харта, който гласи:

„Признавайки, че спортът възниква в рамките на обществото, спортните организации в рамките на Олимпийското движение трябва да спазват политически неутралитет. Те имат правата и задълженията, присъщи на автономията, които включват свободно установяване и контрол на правилата на спорта, определяне на структурата и управлението на техните организации, ползване на правото на избори без никакво външно влияние и отговорността за осигуряване на прилагането на принципите на доброто управление.“

Олимпийската харта също така гласи:

„Мисията на МОК е да популяризира олимпизма по целия свят и да ръководи олимпийското движение. Ролята на МОК е: (…) да се противопостави на всяка политическа или търговска злоупотреба със спорта и спортистите“.

Тези принципи са признати и подкрепени многократно от няколко резолюции на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) през последните години, включително изрично „признаване на основните принципи на Олимпийската харта“ (A/RES/78/10 – Изграждане на мирен и по-добър свят чрез спорта и олимпийския идеал от ноември 2023 г.).

Тези резолюции също подкрепиха лидерската роля на МОК, по-специално резолюция A/RES/77/27 – Спортът като фактор за устойчиво развитие, от ноември 2022 г., в която се казва, че Общото събрание на ООН „подкрепя независимостта и автономията на спорта, както и мисията на Международния олимпийски комитет в ръководенето на олимпийското движение и на Международния параолимпийски комитет в ръководенето на параолимпийското движение“.

Повечето от тези резолюции са приети с консенсус от всички държави-членки на ООН, с изключение на последната, която беше приета с въздържал се само от Руската федерация и Сирийската арабска република.

МОК отбелязва, че противно на Основните принципи на Олимпийската харта и резолюциите на Общото събрание на ООН, руското правителство възнамерява да организира чисто политически мотивирани спортни събития в Русия. Руското правителство създаде и финансира „Международната асоциация за приятелство“ (International Friendship Association – IFA), за да бъде домакин на летните и зимните „Игри на приятелството“.

Очевидно първото издание на „Летните игри на приятелството“ се планира да се проведе в Москва и Екатеринбург, Русия, през септември 2024 г., а „Зимните игри на приятелството“ в Сочи, Русия, през 2026 г.

За тази цел руското правителство започна много интензивна дипломатическа офанзива, като към правителствата по света се обърнаха правителствени делегации и посланици, както и министерски и други правителствени органи. За да направят чисто политическата си мотивация още по-очевидна, те умишлено заобикалят спортните организации в целевите си страни. Това е грубо нарушение на Олимпийската харта и нарушение на различните резолюции на ООН едновременно.

Това е циничен опит на Руската федерация да политизира спорта. Комисията на спортистите на МОК, представляваща всички олимпийски спортисти по света, ясно се противопоставя на използването на спортисти за политическа пропаганда. Комисията дори вижда риск спортистите да бъдат принудени от своите правителства да участват в такова напълно политизирано спортно събитие, като по този начин бъдат експлоатирани като част от политическа пропагандна кампания.

Руското правителство също така показва пълно неуважение към световните антидопингови стандарти и честността на състезанията. Това е същото правителство, което беше замесено в системната допингова програма на Зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 г., а по-късно и в манипулирането на антидопинговите данни.

Миналата седмица Световната антидопингова агенция (WADA) изрази „продължаващите си опасения относно плановете на Русия да организира Игрите на приятелството, несанкционирано събитие, през септември 2024 година. По-специално, буди безпокойство, че тъй като събитието няма да се проведе под закрилата на Световния антидопингов кодекс (Кодекс), здравето и справедливостта на спортистите могат да бъдат компрометирани. WADA призовава всички подписали Кодекса да проявят предпазливост и да не легитимират това събитие, тъй като Агенцията не може да гарантира наличието и прилагането на антидопингова програма. Тази позиция се подсилва от факта, че Националната антидопингова агенция на Русия (РУСАДА) в момента е в несъответствие с Кодекса, в момента в Русия няма акредитирана от WADA лаборатория и като цяло доверието в антидопинговата система в Русия остава ниско“.

 

Поради всички тези причини:

  • грубото нарушение на Олимпийската харта;
  • нарушаването на съответните резолюции на ООН;
  • неуважението към спортистите и към почтеността на спортните състезания;

Олимпийското движение категорично осъжда всяка инициатива за пълно политизиране на спорта, по-специално създаването на напълно политизирани спортни събития от руското правителство.

МОК настоятелно призовава всички заинтересовани страни на Олимпийското движение и всички правителства да отхвърлят всяко участие и подкрепа на всяка инициатива, която има за цел напълно да политизира международния спорт.

 

 

 

https://olympics.com/ioc/news/declaration-by-the-ioc-against-the-politicisation-of-sport

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Топ партньори

БОК партньори